OUTPATIENT MEDICAL CARE AGREEMENT

This Service Contract is made and entered into by and between FirstMed-FMC Kft. [Hattyú u. 14, Budapest H-1015, Hungary], hereinafter referred to as “FirstMed“, and

az egészségbérlet tulajdonosa, mint MEGBÍZÓ.

A szolgáltatás tárgya

FirstMed agrees to provide healthcare to the Plan Holder under the terms of the Gyermek Prémium Egészségbérlet Membership.

 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az illetékes ÁNTSZ hatósági engedélyei alapján egészségügyi szolgáltatások nyújtására jogosult, továbbá, mint egészségügyi szolgáltató érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.
 2. Plan Holder requests FirstMed Az alább felsorolt Megbízó(k) megbízza(k) a Szolgáltatót magánorvosi és járóbeteg-ellátás elvégzésével, a szerződésben foglaltak szerint. Gyermek Prémium Egészségbérlet option listed below.  Plan coverage is described in Appendix 1 which forms an integral part of this contract:
 3. FirstMed A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében végzett tevékenysége során legjobb szaktudása szerint a Betegek gyógyulása érdekében jár el.
 4. Plan Holder agrees to pay FirstMed Az egészségbérlet tulajdonosa vállalja a kosárban található szolgáltatások egyösszegben történő kifizetését.
 5. A Megbízó (ld. 2. pont) felelős az általa választott Prémium Egészségbérlet/ek kiegészítő díjaiért (1. számú melléklet) és bármilyen orvosi kezelés költségéért, amit a tagság nem fedez. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a nem sürgősségi orvosi ellátást megtagadja attól a személytől, aki írásos felszólítás ellenére sem egyenlíti ki tartozását a Szolgáltató felé. FirstMed reserves the right to refuse non-urgent treatment or suspend patient privileges to any patient with an outstanding balance after written notification.
 6. A Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltatások díjai, valamint az ahhoz kapcsolódó díjak általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 1992. évi LXXIV. Tv. 30. pontja alapján tárgyi adómentesek.th.
 7. Plan Holder és az FirstMed A Felek megállapodnak, abban, hogy a Szolgáltató az egészségügyi tevékenység nyújtása során tudomására jutott, a Betegre vonatkozó orvosi és egyéb titkot, továbbá a Megbízóval kapcsolatos információkat, mint üzleti titkot köteles megőrizni. Ennek megsértése esetén a polgárjog általános szabályai szerint felel.
 8. This Agreement shall become effective on the date at which every party has signed this Agreement.
 9. This contract is valid from the day the purchase is made to 364 days later inclusive, or if the plan is being renewed it is valid for 364 days after the expiration of the previous plan.
 10. The patient is entitled to a refund from the plan if it has been canceled 6 months before the expiry date.
 11. This contract may not be modified, supplemented or amended, in any manner, except by a written agreement signed by both parties. Additionally, any complaints that may occur should be followed up and registered in writing.
 12. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kötöttek és írtak alá. Jelen szerződés a 1. számú melléklettel együtt érvényes. Ezen szerződés keretében nem rögzített kérdések rendezése ügyében a szerződő felek a magyar bíróságot tekintik illetékesnek.

A vásárlás dátuma:

Budapest

1, sz. Melléklet

Premium Plan child

Up to 2 visits per month for unrelated medical needs plus unlimited follow up visits as medically indicated by a FirstMed pediatrician for each medical need – Additional visits beyond the 2 per month will be billed at HUF 12,500 per visit. 

The Premium Plan Child includes the following on-site medical services

Primary Care: consultations with Pediatricians, Family Practitioners/GPs, Gynecologists

Specialist consultations: One occasion per plan year of each of the services – if medically indicated – with

Allergy Specialist/ Immunologist, Dermatologist, Ophthalmologist (over 5 years old), Radiologist, Orthopedist/Traumatologist, Ear, nose, throat specialist, Neurologist, Endocrinologist, Pediatric surgeon, Pulmonologist, Neonatologist, Hematologist

Should you need a specialist consultation, before making an appointment please enquire at our reception if they are in-house, or outside consultants. Outside consultants are not covered under the Premium Plan Child.

 1. Diagnostics:  if medically indicated – including on-site x-ray, ultrasound, laboratory tests
 2. One occasion per year of each of the services below: flu shot, dental check-up, physical therapy treatment,
 3. Nutritionist consultation
 4. Szűrővizsgálatok: Well-child checks, school, and sport physical exam, travel consultation
  • FirstMed is not responsible for organizing appointments if the patient decides to pay at the place of service. However, we can still provide contact information from outside consultants or facilities. Plan holders are entitled to a 35% discount on selected outside medical consultations, exams, and surgeon fees organized and billed by FirstMed.
 5. Telemedicine consultation

Exclusions and additional charges

All medical services not mentioned above are not included in the price of the plan. The exclusions are not limited to the list below:

 1. After-hours outpatient visits require an additional charge of HUF 16,000 per visit.
 2. Hospital care
 3. Specialists: Gastroenterology, Urology, Nephrologists, Neurologist, Pulmonologist, Oncologists, Hematology, Child genetic, Psychiatrist, Psychologist.
 4. ENG/EMG diagnostics
 5. CT scan/MRI diagnostics
 6. Mentőszolgálat és otthoni vizit
 7. Fogászati ellátás
 8. Medications, vaccinations and medical supplies (i.e. bandages, crutches, casts, and splint application, etc)
 9. Csontsűrűség – vizsgálat
 10. Therapeutic massage
 11. Immunoterápia
 12. Alkoholizmus, szexuális úton terjedő betegségek és gyógyszer túladagolás okozta következmények
 13. Particular laboratory tests
 14. Allergy testing