MEGÁLLAPODÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

Amely létrejött egyrészről

FirstMed-FMC Kft. [Hattyú u. 14, Budapest H-1015, Hungary], hereinafter referred to as “FirstMed“, and

az egészségbérlet tulajdonosa, mint MEGBÍZÓ.

A szolgáltatás tárgya

FirstMed agrees to provide healthcare to the Plan Holder under the terms of the Terhesgondozási csomag Membership.

 1. FirstMed declares that it is permitted to provide medical services required by the Hungarian National Public Health and Medical Officers Service. Additionally, as a medical service provider, all physicians are covered by liability insurance.
 2. Plan Holder requests FirstMed Az alább felsorolt Megbízó(k) megbízza(k) a Szolgáltatót magánorvosi és járóbeteg-ellátás elvégzésével, a szerződésben foglaltak szerint. Terhesgondozási csomag option listed below.  Plan coverage is described in Appendix 1 which forms an integral part of this contract:
 3. FirstMed A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében végzett tevékenysége során legjobb szaktudása szerint a Betegek gyógyulása érdekében jár el.
 4. Patients listed under section 2 will be responsible for the payments listed in Appendix 1 at the time of service and for any medical expenses incurred that are not covered by the terms of the Prenatal Plan that the member holds. FirstMed reserves the right to refuse non-urgent treatment or suspend patient privileges to any patient with an outstanding balance after written notification.
 5. A Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltatások díjai, valamint az ahhoz kapcsolódó díjak általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 1992. évi LXXIV. Tv. 30. pontja alapján tárgyi adómentesek.th.
 6. Plan Holder és az FirstMed A Felek megállapodnak, abban, hogy a Szolgáltató az egészségügyi tevékenység nyújtása során tudomására jutott, a Betegre vonatkozó orvosi és egyéb titkot, továbbá a Megbízóval kapcsolatos információkat, mint üzleti titkot köteles megőrizni. Ennek megsértése esetén a polgárjog általános szabályai szerint felel.
 7. In case of miscarriage, FirstMed will refund the unused portion of the Prenatal Plan.
 8. This Agreement shall become effective on the date at which every party has signed this Agreement.
 9. Jelen megállapodás határozott időtartamra szól, a vásárlás napjától számított 364 napig érvényes. the date of purchase to 364 days later inclusive.
  A Megbízó kérvényezheti a Prémium Egészségbérlet törlését, amennyiben az legalább 6 hónappal a lejárat előtt megtörténik.
 10. A jelen szerződést a Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. Továbbá, minden a szerződéssel, szolgáltatással kapcsolatos panaszt is írásban kell rögzíteni és megválaszolni.
 11. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kötöttek és írtak alá. Jelen szerződés a 1. számú melléklettel együtt érvényes. Ezen szerződés keretében nem rögzített kérdések rendezése ügyében a szerződő felek a magyar bíróságot tekintik illetékesnek.

Date: The date of purchase

Budapest

Agreed and accepted for and on behalf of Plan Holder